Privacy Statement

Via de website www.brainwash-kappers.nl (win)acties en andere diensten van Eazy Hair BV, gevestigd aan de Schiedamsedijk 49 (hierna: “BrainWash”) verzamelt BrainWash jouw persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). BrainWash is verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • Jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 april 2019.

 1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld:

 • Inschrijving nieuwsbrief: indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. In dat geval zullen we contact met je opnemen om jouw vraag of klacht te behandelen;
 • Deelname winacties/prijsvragen: indien je deelneemt aan acties en/of prijsvragen, verwerken wij de persoonsgegevens die je hierbij aan ons verstrekt. Hetzelfde geldt in het geval je deelneemt aan markt- of klantonderzoek;
 • Review: indien je op de website een review schrijft over een product wat je via de website hebt gekocht heb je de mogelijkheid deze review te voorzien van jouw naam;
 • Social media: als je ons benadert via onze social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), verwerken we bepaalde persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt om vragen te stellen;
 • Gebruik website: Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en jouw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst (zie hiervoor ook hoofdstuk 5 en onze Cookieverklaring ).

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam;
 • Inschrijving nieuwsbrief: indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/ laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte  browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website en ten aanzien van de nieuwsbrieven of je deze hebt ontvangen, geopend en of je vanuit de nieuwsbrief hebt doorgeklikt naar de website;

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven en andere commerciële e-mails te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • Om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
 • Om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt: De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 1 t/m 3) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die je van ons afneemt uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van onze website, maar ook het boeken van een behandeling op onze website en het gebruikmaken van onze klantenservice.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 4 t/m 7) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze Cookiesverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring opgenomen doeleinden of voor zover bewaring noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van geschillen.

Wanneer de grondslag voor verwerking van je persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij je persoonsgegevens totdat je jouw toestemming intrekt.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van het voorbereiden en aangaan van een overeenkomst met jou bewaren wij niet langer dan tien jaar na afloop van onze laatste dienstverlening aan jou.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de mailings die we jou sturen worden bewaard totdat jij je afmeldt voor deze mailings.

Analyse

Gegevens voor statistisch onderzoek zullen wij zo beperkt mogelijk bewaren en zo mogelijk anonimiseren of pseudonimiseren. Wij bewaren deze gegevens zolang als wij die kunnen gebruiken in het kader van de overige doeleinden.

Reviews

Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat de dienst, waarop de review betrekking heeft, bij ons in het assortiment zit.

Klantenservice

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten worden maximaal 3 maanden nadat de vraag of de klacht is opgelost bewaard.

Winacties en prijsvragen

Persoonsgegevens die in verband met jouw deelname en winacties of prijsvragen worden verwerkt worden maximaal 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langere dienen te bewaren, bijvoorbeeld in verband met de kansspelbelasting.

Cookies

Afhankelijk van het type cookie dat wij plaatsen bewaren wij je gegevens maximaal twee jaar.

7. Nieuwsbrief

Wij kunnen jou, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen
mocht je geen interesse meer hebben in onze mailings. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor deze mailings.

8. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Wij delen je persoonsgegevens met de personen werkzaam in de Brainwash kapsalons waar je een overeenkomst sluit. Dit doen wij om je zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, zoals IT bedrijven, hostingproviders, bedrijven die onze mailingen versturen. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

In alle overige gevallen worden je persoonsgegevens slechts gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

9. Profilering 

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, de door jou geplaatste reviews, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. We kunnen je dan gerichter benaderen in het geval je hebt aangegeven gepersonaliseerde aanbiedingen te willen ontvangen en we kunnen onze dienstverlening verbeteren door deze beter op de wensen van onze klanten en websitebezoekers te laten aansluiten. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij
gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11.   Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Wanneer je jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kan je contact opnemen met ons via avg@provalliance.nl.

12. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Indien je jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via avg@provalliance.nl. Indien je andere vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot onze privacyverklaring hebt, horen wij dat ook graag.